Müüt 1. Kui pole õppinud käsitsi pearaamatu täitmist, siis ei saa aru, kuidas programm raamatupidamist teeb.

Programmi kasutamiseks ei pea oskama käsitsi raamatupidamist. Programmis on loodud süsteemid andmete kogumiseks ja aruannete koostamiseks. Abi saab programmi kasutamise juhendist.

Müüt 2. Kõik raamatupidajad oskavad peast arvutada.

Raamatupidajad ei arvuta peast, isegi mitte enam lauakalkulaatoril, arvutab programm.

Müüt 3. Majandusaasta lõpetamiskanded võtavad palju aega.

Merit Aktivas pole seda vaja teha. Programm oskab uut majandusaastat alustada nullsaldodega tulu-kulu kontodel ning eelmise aruandeaasta kasumi(kahjumi) liita bilansis eelmiste perioodide jaotamata kasumi(kajumi) kirjele.

Müüt 4. Pangakonto tehingute sisestamine võtab palju aega.

Pangatehinguid saab importida pangafailiga otse programmi, töö võtab vähe aega ja ilma inimlike eksimusteta.

Müüt 5. Põhivara ja amortisatsiooni arvestamine on keeruline ja aeganõudev, parem põhivara mitte arvele võtta.

Põhivara võetakse arvele kohe ostmise käigus, kõik seadistused on juba programmis valmis. Kui nendega nõustuda, siis kõige keerulisem töö on klõpsamine.