Eesmärk on kahel laupäeval saada ülevaade raamatupidamise seaduse põhitõdedest, mõistetest, maksudest ning ka vastuseid olulistele küsimustele, mis tekivad töö alguses.

02.aprill 2016 kell 10.15 – 15.30

10.15 – 12.30 Sissejuhatus raamatupidamise seadusest. Ettevõttja peab arvestust oma varade, kohustiste ja omakapitali üle. Kõige tähtsama raamatupidamise aruande bilansi olemus. Väga tähtis tekke- ja kassapõhine arvestus. Nõuded algdokumendile.

13.00 – 15.30 Teine pool päevast on praktiline, töö sülearvutis Pilve-Aktivaga.

Eelnevalt võib tutvuda Merit Tarkvara poolt kirjutatud juhendiga.

Programmi tutvustus – kuidas programm teeb raamatupidamist?

Teemad: Kontoplaan. Müük, ost, pank. Tulud, kulud ja kasum. Kasumiaruanne. Võlglased. Näited raamatupidamisprogrammis Pilve Aktiva: dokumendi sisestamine, raamatupidamise lausend, aruannete lugemine, parandamine ja kustutamine.

09.aprill 2016 kell 10.15 – 15.30

10.15 – 12.30 Praktiline töö sülearvutis Pilve-Aktiva programmiga. Majandustehingute kajastamine Pilve-Aktivas. Käibemaks ja KMD. Põhivara. Varud .

13.00 – 15.30 Majandusaasta aruanne. Maksuseadused. Erisoodustus. Dividendid.

Raamatupidamise lühikursuse koostamisel on lähtutud praktilisest vajadusest ja väikeettevõtjate soovist ise õigesti alustada raamatupidamisega.

LEKTORID: Aime Põlluvee-Juurik ja Evi Kikas
Praktikud ja kutseõpetajad

AADRESS: Ehitajate tee 1, Keila

REGISTREERIMINE: eapkonsult@gmail.com

INFO: tel.5185058; eapkonsult@gmail.com

OSALUSTASU: 80 €