DOKUMENTIDE NÄIDISED

 

AVALDUSED

Tulumaksuvaba miinimumi avaldus

Puhkuseavaldus

Puhkuse-ja-lapsepuhkuse-avaldus

Tasustamata puhkuseavaldus

Töötaja avaldus töölepingu lõpetamiseks

TÕEND

 

LEPINGUD

Tööleping

Tööleping klienditeenindaja

Tooleping tootmises

Töölepingu muutmine

Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

Töölepingu lõpetamine erakorraliselt

Töölepingu korraline ülesütlemine

Töölepingu erakorraline ülesütlemine

Töövõtuleping

Juhatuse liikme leping

Käsundusleping

Ostu-Müügileping

EESKIRJAD

töösisekorraeeskiri

KASSA

Kassa sissetuleku order

Kassa valjamineku order

 

SÕIDUPÄEVIK

Sõidupaevik, isiklik auto

Sõidupäevik, töö auto

 

TÖÖLÄHETUS

lähetuskorraldus

lähetuskorralduse_aruanne

Toolahetuse aruanne

 

ARUANDED

Kuluaruanne

 

INVENTUURID

Sularaha inventuuri akt 1

Sularaha inventuuri akt 2

Kassa sularaha inventuuri juhend

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aastaaruande esitaja määramine

Aruande allkirjastamine

 

JUHTIMINE

Juhatuse otsus

Juhatuse protokoll