Raamatupidamise korraldamise kursus sobib Sulle, kui oled loonud ettevõtte aga veel ei tea, mida raamatupidamisega teha. Missugused nõuded on algdokumendile? Millal makse maksta? Mis on aastaaruanne? Missugust programmi valida? Kuidas korraldada raamatupidamist – mida ettevõtja ise peab otsustama?
E-kursus sobib Sulle, kui soovid õppida kaasaegseid õppemeetodeid kasutades. Oled eesmärgikindel, oskad ise oma aega planeerida ja iseseisvalt õppida. Õppemeetodiks on e-õpe. Õppematerjalid, juhendid ja ülesanded asuvad õppekeskkonnas Moodle.
E-kursusel õppimiseks on vajalik hea internet ja keskmine arvuti kasutamise oskus.

Aeg: 29.09 – 27.10
Koolitaja: Evi Kikas
Koht: Moodle ja Zoom
Koolitusemaht: 38 ak/tundi, s.h. veebipõhine kontakt 18 tundi ja juhendatud iseseisev töö 20 tundi.
Veebitunnid: 29.09, 6.10, 20.10 (kl 10.00-17.00).

Koolituse sisu
Raamatupidamise mõiste.
Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid.
Raamatupidamise algdokument.
E-arve.
Kuludokument ja maksud.
Deklaratsioonid. E-maksuamet.
Paberivaba, automatiseeritud raamatupidamine.
Töövahendid.
Raamatupidamise korraldamise võimalused.
Sise-eeskiri.
Raamatupidamise aruanded.
Majandusaasta aruanne.
Ettevõtja portaal.

Õpiväljundid. Kursuse eduka läbimise järel osaleja:
• koostab korrektse müügiarve, teab algdokumendi tähtsust;
• tunneb raamatupidamise korraldamise võimalusi, teab sise-eeskirja sisu;
• teab majandusaasta aruande koostamise ja esitamine protsesse.

Koolitaja
Evi Kikas on hariduselt raamatupidaja ja kutsepedagoog, lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse erialal ja läbinud Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika koolituse. Täiendanud end Tartu Ülikooli kursustel e-kursusete koolitajana. Töötanud raamatupidajast pearaamatupidajani, tarkvara ettevõttes osakonnajuhatajana, koolides õpetajana. Ettevõtte omanikuna alustas 2003.a. raamatupidamise teenuste pakkumist aktsiaseltsidele, osaühingutele, FIE-le, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. Täiskasvanute koolitajana tegutsenud üle 30 aasta, sh kõige pikemat aega Merit programmide koolitajana. 2019. aasta jaanuaris alustas e-koolituste pakkumist. 2022.a. läbis „Täiskasvanute koolitaja baaskursuse”.

 

Info ja registreerumine