Praktiline raamatupidamine programmiga Merit Aktiva koolituse läbinu omab ülevaadet programmi kasutamise võimalustest. Teab olulisi tegevusi ja suudab iseseisvalt andmeid sisestada ning koostada õiged aruanded. Õppimiseks on vajalikud arvuti ja interneti kasutamise oskused. Loomulikult tulevad kasuks teoreetilised teadmised raamatupidamisest. Moodles ülesanded, juhendmaterjalid, testid, videod.

Aeg: 13.09 – 25.10.2022
• Koolitaja: Evi Kikas
• Koolituse maht: 52 akadeemilist tundi
• Koht: Moodle, Merit Aktiva, Zoom
• Veebitunnid: 13.09 ja 4.10 (kl 10.00 – 12.30)

Reaalajas toimub kaks kohtumist, kokku 4 ak/tundi. Iseseisvat tööd 48 ak/tundi Moodles, kus on kõik materjalid, juhendid, ülesanded. Tööde esitamine toimub Moodles. Koolitaja annab personaalset tagasisidet ja vajadusel konsultatsiooni veebi teel.

Koolituse sisu
• Kontoplaan. Artiklid. Kliendid.
• Erinevate müügiarvete koostamine.
• Erinevate ostuarvete sisestamine.
• Järelmaks. Kulude periodiseerimine.
• Panga maksete sisestamine.
• Käibemaksu arvestus. KMD.
• Aruandva isiku ostud ja arveldused.
• Põhivara arvele võtmine, müük, maha kandmine ja amortisatsiooni arvestamine.
Tulu-kulu korrigeerivad raamatupidamise kanded.
• Palgaarvestuse raamatupidamise kanded.
• Raamatupidamise aruannete koostamine, kontrollimine ja vajadusel parandamine.
• Aasta lõpetamine. Majandusaasta aruande fail xbrl.

Koolituse läbinu
• sisestab korrektsed andmed Merit Aktiva raamatupidamise programmi
• oskab kirjendada erinevaid majandustehinguid
• koostab programmis raamatupidamise aruandeid
• kasutab erinevaid programmi mooduleid/regitreid

Info ja registreerumine