Raamatupidamise  alused kursus sobib Sinule, kui soovid õppida kaasaegseid õppemeetodeid kasutades, igal pool ja ajast sõltumata. Oled eesmärgikindel, oskad ise oma aega planeerida ja iseseisvalt õppida. Õppemeetodiks on e-õpe. Õppimiseks on vajalikud arvuti ja interneti kasutamise oskused.

• Aeg: 8.11 – 20.12.2022
• Koolitaja: Evi Kikas
• Koolituse maht: 52 ak/tundi
• Koht: Moodle, Zoom
• Veebitunnid kl 10.00 – 13.15
Reaalajas toimub neli kohtumist, kokku 16 ak/tundi. Iseseisvat tööd 36 ak/tundi Moodles, seal on kõik materjalid, juhendid, ülesanded. Tööde esitamine toimub Moodles. Koolitaja annab
personaalset tagasisidet ja vajadusel konsultatsiooni veebi teel.

Koolituse sisu
• Raamatupidamise mõiste.
Konto. Kontoplaan. Kirjendid. Deebet ja kreedit.
• Majandustehingud. Kanded kontodele.
• Varade, kohustiste, omakapitali arvestus.
• Tulude ja kulude arvestus.
• Arveldused klientide ja tarnijatega.
• Varude arvestus. Põhivarade arvestus ja amortisatsioon.
• Seosed raamatupidamise aruannetega.
• Nõuded algdokumendile. Maksuarvestuse kanded.
• Erisoodustus. Ettevõtlusega mitte seotud kulud.
• Käibemaks.
• Palgaarvestus. Maksudeklaratsioonid.
• Korrigeerivad raamatupidamise kanded.
• Aastaaruande koostamine.
• Raamatupidamise korraldamine. Sise-eeskiri.
• Raamatupidamise seadus. Eesti Finantsaruannete Sandardid.

Koolituse läbinu
• kirjendab majandustehinguid
• kirjendab maksuarvestust
• koostab raamatupidamise aruandeid
• teab arvestusmeetodeid
• koostab raamatupidamise sise-eeskirja

Koolitaja
Evi Kikas on hariduselt raamatupidaja ja kutsepedagoog, lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse erialal ja läbinud Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika koolituse. Täiendanud end Tartu Ülikooli kursustel e-kursusete koolitajana. Töötanud raamatupidajast pearaamatupidajani, tarkvara ettevõttes osakonnajuhatajana, koolides õpetajana. Ettevõtte omanikuna alustas 2003.a. raamatupidamise teenuste pakkumist aktsiaseltsidele, osaühingutele, FIE-le, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. Täiskasvanute koolitajana tegutsenud üle 30 aasta, sh kõige pikemat aega Merit programmide koolitajana. 2019. aasta jaanuaris alustas e-koolituste pakkumist. 2022.a. läbis „Täiskasvanute koolitaja baaskursuse”.

Info ja registreerumine tel 58586018, evi@tarknet.ee.