2015. aastal jõustuvad seadusemuudatused

2015. aasta riigieelarves on tulude mahuks planeeritud 8,445 miljardit eurot, mida on 556 miljonit eurot ehk 7 protsenti enam 2014. aastaks prognoositust. Sealhulgas suurenevad maksulised tulud 6,1 protsenti ning mittemaksulised tulud kasvavad 14 protsenti seoses välisvahendite mahu tõusuga. Riigieelarve kulud kasvavad 2014. aastaga võrreldes 487 miljonit eurot ehk

Loe edasi

Maksumäärad 2015

2015. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 220 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise

Loe edasi

Maksumäärad 2014

2014. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus. 2014. aastal muutuvad: täiendav maksuvaba tulu pensioni korral, sotsiaalmaksu kuumäär ja kogumispensioni makse määr. •Tulumaksu kinnipidamise määr on 21%. •Maksuvaba tulu on 144 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). •Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 210 eurot kuus

Loe edasi

Maksu- ja tolliameti õigus tehinguid ümber hinnata sai kohtus kinnitust

Maksu- ja tolliameti pressiteade  07. november 2013 Sel nädalal jõustus kohtuotsus maksuvaidluses, mis kinnitab maksu- ja tolliameti õigust lähtuda maksustamisel tehingu tegelikust sisust, mitte vormist. Maksu- ja tolliameti peajuristi Martin Aasa sõnul on otsus tähelepanuväärne, kuna kinnitab maksustamisel majandusliku tõlgendamise reegli kehtimist ja ameti volitusi tehingutele teistsuguse

Loe edasi

Maksumäärad 2013

Maksude ja maksete maksmise kohustus lasub igal äriühingul. Samuti on kohustuslik pidada korrektset raamatupidamis- ja maksuarvestust ning esitada maksudeklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile tähtajal. Eesti maksukorralduse põhialused on kehtestatud maksukorralduse seadusega [riigiteataja.ee], mille alusel on äriühingul kohustus tasuda maksuseadustega kehtestatud riiklikke makse ja vastavate määrustega sätestatud kohalikke makse ettenähtud

Loe edasi

Maksu- ja Tolliameti koolitused

Maksuhaldur korraldab maksumaksjatele tasuta koolitusi enimnõutud teemadel. Koolituse päevakava ja õppematerjalid on elektrooniliselt kättesaadavad vahetult enne koolituse toimumist rubriigis Õppematerjalid. Kohapeal paberkandjal õppematerjale ei jagata. Maksuhaldur avaldab iga järgmise kuu koolitused eelneva kuu 20. kuupäeval. EMTA koolitustele registreerumine

Loe edasi

Sissejuhatus raamatupidamisse

Raamatupidamine on majandustehingute arvestuse pidamise dokumenteeritud süsteem. Arvestus algab algdokumendist ja lõppeb aruandega. Raamatupidamiseks kasutatakse raamatupidamise programme, kuid seda võib teha ka ilma programmita. Raamatupidamine on praktiline tegevus, mille tulemusel saadakse kokkuvõttev tagasiside äritegevusest. Raamatupidamise seaduse kohaselt on kohustatud raamatupidamist  korraldama raamatupidamiskohustuslased.
 Need on : Eesti Vabariik

Loe edasi