Koolitus toimub 20. ja 27.veebruaril 2016.a. Keila Maakonnaraamatukogus

Eesmärk on kahel laupäeval saada ülevaade raamatupidamise seaduse põhitõdedest, mõistetest, maksudest ning ka vastuseid olulistele küsimustele:

Millised on nõuded dokumentidele?

Kuidas koostada majandusaasta aruannet?

Mida teeb üks raamatupidamisprogramm?

20.veebruar 2016 kell 10.15 – 15.45

10.15 – 12.45 Raamatupidamise seadus. Varad, kohustised ja omakapital. Bilanss. Tekke- ja kassapõhine arvestus. Nõuded algdokumendile.

13.15 – 15.45 Kontoplaan. Müük, ost, pank. Tulud, kulud ja kasum. Kasumiaruanne. Võlglased. Näited raamatupidamisprogrammis Pilve Aktiva.

27.veebruar 2016 kell 10.15 – 15.45

10.15 – 12.45 Majandusaasta aruanne. Maksuseadused. Erisoodustus. Dividendid.

13.15 – 15.45 Põhivara. Varud. Käibemaks ja KMD. Palgaarvestus ja TSD. Näited raamatupidamisprogrammis.

Raamatupidamise lühikursuse koostamisel on lähtutud praktilisest vajadusest ja väikeettevõtjate soovist ise õigesti alustada raamatupidamisega.

LEKTORID: Aime Põlluvee-Juurik ja Evi Kikas
Praktikud ja kutseõpetajad

AADRESS: Ehitajate tee 1, Keila

REGISTREERIMINE: eapkonsult@gmail.com

INFO: tel.5185058; eapkonsult@gmail.com

OSALUSTASU: 80 €