Mikroettevõtjale ühe-kahepäevane koolitus. Esimesel päeval teooria ja näited ning teisel päeval ettevõtja andmetega ja koolitaja juhendamisel praktika. Koolitus on mõeldud neile, kes on iseseisvalt esimese aasta jooksul sisestanud programmi andmed ning ees ootab majandusaasta lõpetamine. On vaja kindlustunnet, et kõik on õigesti tehtud. Koolitusest jäetakse välja käibemaksuarvestus.

Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

Kaasa võtta oma sülearvuti.  Koolitus toimub Tallinna Rahvusraamatukogus.

EESMÄRK

 • lõpetada õigesti esimene majandusaasta
 • vajadusel parandada vead vanas aastas
 • uuel aastal uus algus

AEG

12.detsember  2017, kell 10.30 – 13.30

TEEMAD

 • Majandusaasta aruanne raamatupidamise seaduses.
 • Vajalikud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
 • Raamatupidamisprogrammi bilanss ja kasumiaruanne.
 • Ostjate ja tarnijate aruanded.
 • Saldode võrdlus, saldoteatised.
 • Ebatõenäoliselt laekuvad arved.
 • Väikesaldode mahakandmine.
 • Tasaarveldused.
 • Varude inventuuri vormistamine. Mahakandmine.
 • Põhivara inventuuri vormistamine. Hinnangute muutmine. Mahakandmine. 
 • Reguleerimise ja lõpetamise raamatupidamiskanded.
 • Uus majandusaasta.

AEG

15.detsember  2017, kell 10.30 – 13.30

PRAKTIKA

Mikroettevõtja kontrollib ja vajadusel parandab sülearvutis oma ettevõtte andmeid koolitaja juhendamisel.

Lisaks: Koolitusel osalejate eelnevalt esitatud küsimusete vastused.

KOOLITAJA Evi Kikas, praktik ja kutseõpetaja

KOOLITUSE KORRALDAJA Tahan Targaks MTÜ

REGISTREERIMINE  info@tarknet.ee
INFO tel.5202241; info@tarknet.ee;

OSALUSTASU

 • ainult esimene päev 69,- €
 • kaks päeva 88.- €

Varasematele Tahan Tagaks MTÜ/Evi Kikase koolitustel osalejatele -10%.

Tasu ei sisalda kohvipause.

Korraldaja jätab endale õiguse teha parendavaid muudatusi.