Maksuhaldur korraldab maksumaksjatele tasuta koolitusi enimnõutud teemadel.

Koolituse päevakava ja õppematerjalid on elektrooniliselt kättesaadavad vahetult enne koolituse toimumist rubriigis Õppematerjalid. Kohapeal paberkandjal õppematerjale ei jagata.

Maksuhaldur avaldab iga järgmise kuu koolitused eelneva kuu 20. kuupäeval.

EMTA koolitustele registreerumine