Koolitus ettevõtjale isikliku raamatupidamisega alustamiseks Merit tarkvaraga. Esimese koolituspäeva sisuks on andmete õige sisestamine. Kahe koolituspäeva vahel on aeg andmete kandmiseks programmi. Teisel kohtumisel saab aruandeid kontrollida.

 

1.päev 3 tundi

Teemade loetelu, mille hulgast tehakse valik vastavalt vajadusele.

Müük. Üldine seadistamine. Müügiarved. E-arved. Perioodilised arved. Artiklid. Kliendid. Arved välisvaluutas. Inglis- ja soomekeelne arve.  Raamatupidamiskanded.

Ost. Ostuarved jt masinloetavad dokumendid. Artiklid. Tarnijad. Makseviisid. Kaardimaksed. Aruandev isik. Raamatupidamiskanded.

Maksed.  Pangafaili import. Maksekorraldused. Kassa. Ettemaksed. Raamatupidamiskanded.

 

2. päev 3 tundi

Teemade loetelu, mille hulgast tehakse valik vastavalt vajadusele. 

Müük. Võlglased. Ettemaksed. Tasaarveldused. Lootusetud võlad.

Ost. Aruandvad isiku kuluaruanded. Võlglased. Ettemaksed. Tasaarveldused.

Põhivara. Põhivara ost ja müük. Amortisatsiooni meetodid. Põhivara mahakandmine. Raamatupidamiskanded. 

Raamatupidamisregistrid. Pearaamat. Kontoaruanne. Käibeandmik. Bilansi ja kasumiaruande kirjed.

 

KOHT: Eesti rahvusraamatukogu, Tallinn

AEG: Kokkuleppel

HIND: Kokkuleppel

KONTAKT: Evi tel 5202241, evi@tarknet.ee