Mikroettevõtjale, oma ettevõtte pabervaba lihtsustatud raamatupidamise korraldamine pilveversioonis. Kahepäevane algkoolitus on mõeldud neile, kellel on soov  alustada raamatupidamist programmiga Merit Aktiva või kes juba iseseisvalt alustasid.  Tegemist on praktilise koolitusega, koostame müügiarveid, ostuarveid ja sisestame panka. Kasutame programmi standardseadistust, et kohe alustada raamatupidamisega. Raamatupidamise algteadmised tulevad kasuks, kuid pole nõutud. Koos praktilise tööga selgitame mõisteid ja põhimõtteid, mis on vajalikud just tööga alustamisel. Vajalikud on tavalised arvuti kasutamise oskused.

Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

Kaasa võtta oma sülearvuti.  Tasuta programmi kasutajaks registreerimisel on vajalik e-posti aadress.

Koolitus toimub Tallinna Rahvusraamatukogus.

EESMÄRK

 • raamatupidamise programmi õige kasutamine, mugavad ja kiired töövõtted
 • raamatupidamise, kui tegevuse mõtestamine
 • ärikeele sõnavara rikastamine

KAVA

26.oktoober 2017, kell 13.10 – 15.50

27.oktoober 2017, kell 13.10 – 15.50

TEEMAD

 • Mikroettevõtja paberivaba raamatupidamise korraldamine. Nõuded raamatupidamise algdokumendile. Tekkepõhine arvestus.
 • Põhimõisted: Vara, kohustis, omakapital, tulu, kulu, kasum, kahjum.
 • Põhiaruanded: bilanss ja kasumiaruanne.
 • Merit Aktiva algseadistus. Kontoplaan. Algsaldod.
 • Müügiarve kujundamine, koostamine, parandamine ja saatmine. E-arve.
 • Ostuarve sisestamine. E-arve.
 • Aruandva isiku kulud.
 • Pangakonto tehingud, laekumised ja tasumised. Pangafaili import. Ettemaksed. Kassa.
 • Automaatsed raamatupidamise kanded.
 • Käibemaksukohustus ja KMD.
 • Ostjate ja tarnijate aruanded.
 • Pearaamat, käibeandmik, päevaraamat.
 • Bilanss ja kasumiaruanne.
 • Põhivara ost ja müük.  Amortisatsiooni arvestus. 
 • Muud raamatupidamise kanded.

Lisaks: Koolitusel osalejate eelnevalt esitatud küsimusete vastused.

ÕPPEMATERJALID

Põhimõisted

Väikeettevõtja bilanss

Kasumiaruanded

 

KOOLITAJA Evi Kikas, praktik ja kutseõpetaja

KOOLITUSE KORRALDAJA Tahan Targaks MTÜ

REGISTREERIMINE  info@tarknet.ee
INFO tel.5202241; info@tarknet.ee;

OSALUSTASU  soodushind 66,00 € kuni 1.oktoober, edasi 99,00 €

Tasu ei sisalda kohvipause.

Korraldaja jätab endale õiguse teha parendavaid muudatusi.