Ehitajate tee 1 Keila

Harju Maakonnaraamatukogu

23.11.2016

10.15 – 12.30. Nõuded raamatupidamise algdokumendile. Tekke- ja kassapõhine arvestus. Tulu ja kulu. Kasum ja kahjum. Varad, kohustised ja omakapital. Bilanss. Kasumiaruanne.

13.00 – 15.40 Praktiline töö sülearvutis Pilve-Aktiva programmiga. Teemad: Seadistamine. Kontod ja kontoplaan. Müügiarve koostamine. Ostuarve sisestamine. Pangakonto tehingud. Sularaha tehingud. Tehingud välisvaluutas.

30.11.2016
10.15 – 12.30. Jätkub praktiline töö sülearvutis Pilve-Aktiva programmiga. Majanduskulude aruanne. Töölähetuse aruanne. Käibemaks ja KMD. Põhivara ja amortisatsiooni arvestus. Pearaamat, käibeandmik. Bilansi ja kasumiaruande koostamine.

13.00 – 15.40. Töötaja tööle vormistamine ja töötasu maksud. E-maksuameti ja TSD tutvustus. Maksud erisoodustustel. Sõidupäevikute täitmine, kontrollimine. Raamatupidamise kanded.

LEKTORID: Aime Põlluvee-Juurik ja Evi Kikas
Praktikud ja kutseõpetajad

REGISTREERIMINE: eapkonsult@gmail.com
INFO: tel.5185058 ; eapkonsult@gmail.com