Kahepäevane kursus  (15.10  ja 22.10) on mõeldud neile, kellel praktiline vajadus hakata ise tegelema raamatupidamisega. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, mõisteid, lahendatakse ülesandeid. Tehakse raamatupidamist programmiga Merit Aktiva (tasuta pilveversioon). Koostatakse põhiaruandeid bilanss ja kasumiaruanne jt. Lisaks teooriaosale sisaldab õpe ka 12-tunnist (sh 7 tundi iseseisvat tööd) raamatupidamise praktikat arvutil kasutades Merit Aktiva pilveversiooni. Vajalik isiklik sülearvuti.

Koolituse kava

15.10.2016
10.1512.30. Nõuded raamatupidamise algdokumendile. Tekke- ja kassapõhine arvestus. Tulu ja kulu. Kasum ja kahjum. Varad, kohustised ja omakapital. Bilanss. Kasumiaruanne.

13.0015.40 Praktiline töö sülearvutis Merit Aktiva programmiga. Teemad: Seadistamine. Kontod ja kontoplaan. Müügiarve koostamine. Ostuarve sisestamine. Pangakonto tehingud. Sularaha tehingud. Tehingud välisvaluutas.

22.10.2016
10.1512.30. Jätkub praktiline töö sülearvutis Merit Aktiva programmiga. Majanduskulude aruanne. Töölähetuse aruanne. Käibemaks ja KMD. Põhivara ja amortisatsiooni arvestus. Pearaamat, käibeandmik. Bilansi ja kasumiaruande koostamine.

13.0015.40. Töötaja tööle vormistamine ja töötasu maksud. E-maksuameti ja TSD tutvustus. Maksud erisoodustustel. Sõidupäevikute täitmine, kontrollimine. Raamatupidamise kanded.

LEKTORID: Aime Põlluvee-Juurik ja Evi Kikas
Praktikud ja kutseõpetajad

Aime Põlluvee-Juurik ja Evi Kikas on  pikaajalisete kogemustega raamatupidajad, ettevõtjad ja koolitajad.

REGISTREERIMINE: eapkonsult@gmail.com
INFO: tel.5185058; eapkonsult@gmail.com
OSALUSTASU: 85 € (kohtade arv piiratud)

Toitlustust hinna sees ei ole, kohvi saab osta raamatukogu kohviaparaadist.

Ehitajate tee 1 Keila

Harju Maakonnaraamatukogu