Koolitus on mõeldud mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise tegijatele, nii ettevõtjatele kui ka alustavatele raamatupidajatele, kes kasutavad raamatupidamiseks Merit Aktiva programmi. Eelnevad raamatupidamise kogemused pole vajalikud.

Koolitusel antakse kätte õiged suunad programmiga töötamiseks – millest alustada, mida jälgida, mis on oluline. Tehakse läbi praktilised tavapärased majandustehingud, alustades dokumendi koostamisest kuni bilansini raamatupidamisprogrammis.

Sisu

Koolituse läbinu koostab müügiarveid ja sisestab ostudokumente ning oskab programmis koostada käibemaksuaruannet; oskab õigesti lisada programmi pangatehingud; teab, mis on tema põhivara ning arvestab amortisatsiooni; saab aru bilansist ja kasumiaruandest.

Kaasa on vaja võtta oma sülearvuti ja registreeruda Merit Aktiva pilveversiooni kasutajaks (www.merit.ee).

Teemad

Seadistused. Ettevõtte andmed. Kontoplaan.

Müügiarved. Artiklid. Kliendid. Aruanded.

Ostuarve. Kulud. Aruandvate isikute kuluaruanded. Artiklid. Tarnijad. Aruanded.

Välisvaluuta.

Pank. Kassa. Ettemaks. Tasaarveldused tarnijate, ostjatega.

Põhivara. Amortisatsiooni arvestus.

Ladu.

Töötasu ja -maksude kanded.

Raamatupidamise lausendid. Kanded pearaamatus.

Bilansi ja kasumiaruande koostamine. Kasum või kahjum.

Käibedeklaratsiooni koostamine.

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi

Lektor

Evi Kikas – raamatupidaja ja koolitaja

Telefon: 58586018

e-post: info@tarknet.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!