Keila Maakonnaraamatukogus, Ehitajate tee 1 toimub 30.aprillist -28. maini igal laupäeval kella 10.15-15.30 raamatupidamise kursus.

Registreeruda võib ka ainult mõnele valitud kursuse päevale, kui kohti jätkub.

Raamatupidamise kursuse eesmärk on anda põhilised ja olulised teadmised neile, kes soovivad:

  • ise pidada oma raamatuid
  • osata lugeda raamatupidamise aruandeid
  • saada ülevaade raamatupidamise korraldamisest
  • korraldada maksuarvestust raamatupidamises

 

7.mai TULUD JA KULUD, VARUD JA PÕHIVARAD
-Nõuded algdokumendile. Majandustehingud.

-Tulude ja kulude tekekpõhine arvestus.

-Tulude ja kulude vastavuse printsiip.

-Varude arvestusmeetodid: FiFO, kaalutud keskmine, tükimeetod.

-Põhivara ja amortisatsioon. Materiaalne põhivara ja lineaarne meetod.

-Kas valida kulu- või varakonto? Valikute mõju bilansis ja kasumiaruandes.

-Maksustatavad kulud: ettevõtlusega mitte seotud, erisoodutus.

Kaasa sülearvuti. Näited exceli tabelis.

 

14.MAI RAAMATUPIDAMINE PROGRAMMIGA 

Koolituspäev sobib neile, kes on juba käinud kuulamas Merit Tarkvara tutvustavat  koolitust kui ka neile, kes esimest korda tulevad kuulama Pilve Aktivast.  Samuti neile, kes soovivad hoopis teise programmiga töötada. Eesmärk on selgitada, kuidas üks raamatupidamisprogramm saab hakkama bilansi koostamisega.
-Pilva-Aktiva programmi raamatupidamissüsteemi tutvustus. Seadistused. Kontod.

-Müügiarve. Ostuarve. Raha tehingud: pank, kassa, kaardimakse, aruandev isik.

-Raamatupidamiskanded. Automaatsed kanded. Digiajastu andmete import ja eksport.

-Bilansi ja kasumiaruande koostamine. Võlglaste aruanded.

-Seosed sisestatud andmete ja raamatupidamise aruannete vahel.

-Käibedeklaratsiooni koostamine.  Esitamine maksuametile.

Kaasa sülearvuti, soovitav eelnevalt registreeruda tasuta Pilve Aktiva kasutajaks. www.merit.ee


21.mai MAJANDUSAASTA ARUANNE

-Raamatupidamise aruande koostamise põhiprintsiibid.

-Olulised tegevused majandusaasta lõpus. Inventeerimine.

-Näidisülesanne.

-Majandusaasta elektrooline esitamine. 

28.mai TÖÖTASU JA MAKSUD, PALGAARVESTUS MERITIS

-Ülevaade töötasu maksudest: tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensionimakse.

-Töötasu arvestus: bruto- ja netotöötasu; kuupalk, miinimupalk.

-Palgaarvestusprogrammi Merit Palk tutvustus. Näidisülesanne: endale töötasu arvestus. Andmete sisestamine programmi.

-Palgaarvestuse kanded raamatupidamises, mõju aruannetele.

-Haiguspäevad, -tasud. Töövõimetuslehtede täiendamine (Eesti.ee).

-Maksudeklaratsioon TSD lisa 1 esitamine (failist) maksuametile.

Kaasa sülearvuti. Soovi korral eelnevalt installeerida Merit Palk (tasuta demo) aadressilt www.merit.ee.

 

30. aprill RAAMATUPIDAMISE ALGTÕED JA MÕISTED
-Raamatupidamise seadus. RTJ. Mõisted.

-Tekke- ja kassapõhine arvestus.

-Vara, kohustis, omakapital. Bilanss.

-Kasumiaruanne. Tulu, kulu, kasum/kahjum.

-Konto: deebet, kreedit, saldo, käive. Aktiva- ja passivakontod. Kontrakontod. Abikontod. Kontoplaan (näide Pilve Aktivast).

-Kahekordne kirjendamine. Kanded.

-Raamatupidamise aruanded: pearaamat, käibeandmik, päevaraamat.

 

 

Õppijal kaasa võtta ka muud töövahendid: paber märkmete tegemiseks, kalkulaator, pliiats, kustukumm.

Osalustasu kogu kursusele 210€.

Registreeruda võib ka ainult mõnele valitud kursuse päevale, kui kohti jätkub. Ühe koolituspäeva tasu 45 €/päev .

Registreerumine eapkonsult@gmail.com ja info tel 5185058.

Kursust viivad läbi praktikud ja kutseõpetajad Evi Kikas ja Aime Põlluvee-Juurik.