• Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Sotsiaalmaksu määr on 33 %. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot (2016. aastal kehtinud 390 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

Allikas: Maksuameti maksumäärad

 

Töötasu maksukohustiste 2016.a ja 2017.a võrdlemine

Näite tingimused:

 • 2016.a alampalk 430.-
 • 2017.a alampalk 470.-
 • arvestatakse maksuvaba tulu
 • töötuskindlustusmakset 0,8% +1,6%
 • kogumispensioni (II sammast) 2%

Tööandjale, kes maksab alampalka, maksukohustus suureneb:

 • 2016.a sotsiaalmaks  141,90 ja töötuskindlustusmakse 3,44, kokku 145,34.
 • 2017.a sotsiaalmaks 155.10  ja töötuskindlustusmakse 3,76, kokku 158,86.

Töötaja alampalgalt  kinnipeetud maksud:

 • 2016.a kogumispensionimakse 8,60, töötuskindlustusmakse 6,88, tulumaks 48,90, kokku 64,38.
 • 2017.a kogumispensionimakse 9,40, töötuskindlustusmakse 7,52, tulumaks 54,62, kokku 71,54.

Töötasu maksusid, ühe töötaja pealt tuled 2017.a rohkem maksta 20,68 eurot. Töötaja saab neto töötasu rohkem 32,84 eurot. Kokku suurenevad tööandja kulud (ühe töötaja puhul) 53,52 eurot.