Raamatupidamine pilveprogrammiga Merit Aktiva. Mikro- ja väikeettevõtjale, oma ettevõtte pabervaba lihtsustatud raamatupidamise korraldamine pilveversioonis. Kahepäevane algkoolitus on mõeldud neile, kellel on soov  alustada raamatupidamist programmiga Merit Aktiva või kes juba iseseisvalt alustasid.  Tegemist on praktilise koolitusega, koostame müügiarveid, ostuarveid ja sisestame panka. Kasutame programmi standardseadistust, et kohe alustada raamatupidamisega. Raamatupidamise algteadmised tulevad kasuks, kuid pole nõutud. Vajalikud on tavalised arvutikasutaja  oskused.

Kaasa võtta oma sülearvuti.  Tasuta programmi kasutajaks registreerimisel on vajalik e-posti aadress.

Jätkukursuseks sobib 31.jaanuari koolitus majandusaasta lõpetamiseks.

Koolitus toimub Tallinna Rahvusraamatukogus.

EESMÄRK

 • raamatupidamise programmi õige kasutamine, mugavad ja kiired töövõtted

4.jaanuar 2018, kell 13.35 – 16.25

5.jaanuar 2018, kell 13.35 – 16.25

TEEMAD

 • Mikroettevõtja paberivaba raamatupidamise korraldamine.  Tekkepõhine arvestus.
 • Põhimõisted: Vara, kohustis, omakapital, tulu, kulu, kasum, kahjum.
 • Põhiaruanded: bilanss ja kasumiaruanne.
 • Merit Aktiva algseadistus. Kontoplaan. Algsaldod.
 • Müügiarve kujundamine, koostamine, parandamine ja saatmine. E-arve.
 • Ostuarve sisestamine. E-arve.
 • Aruandva isiku kulud.
 • Pangakonto tehingud, laekumised ja tasumised. Pangafaili import. Ettemaksed. Kassa.
 • Automaatsed raamatupidamise kanded.
 • Ostjate ja tarnijate aruanded.
 • Pearaamat, käibeandmik, päevaraamat.
 • Põhivara ost ja müük.  Amortisatsiooni arvestus. 
 • Muud raamatupidamise kanded.

Lisaks: Koolitusel osalejate eelnevalt esitatud küsimusete vastused.

Kodune ülesanne: oma ettevõtte algseaditused, müügiarve kujundamine ja sisestamine, ostuarve sisestamine, pangakonto tehingute lisamine failist.

KOOLITAJA Evi Kikas, praktik ja kutseõpetaja

KOOLITUSE KORRALDAJA Tahan Targaks MTÜ

REGISTREERIMINE  info@tarknet.ee
INFO tel.5202241; info@tarknet.ee;

OSALUSTASU   99,00 €

Tasu ei sisalda kohvipause.

Korraldaja jätab endale õiguse teha parendavaid muudatusi.