Kahepäevane koolitus on mõeldud kõigile, kellel on soov  teha  raamatupidamist Merit Aktiva pilveversiooni programmiga.  Tegemist on praktilise koolitusega. Kasutame standardseadistust, et kohe alustada raamatupidamisega. Raamatupidamise algteadmised tulevad kasuks, kuid pole nõutud. Koos praktilise tööga selgitame mõisteid, meetodeid ja põhimõtteid, mis on vajalikud just tööga alustamisel.

Kaasa võtta oma sülearvuti. Tasuta programmi kasutajaks registreerimisel on vajalik e-posti aadress.

Koolitus toimub Tallinna Rahvusraamatukogus.

Koolituse kava
07.08.2017 12.30 – 17.15

TEEMAD

  • Mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamise korraldamine. Nõuded raamatupidamise algdokumendile. Tekkepõhine arvestus. Vara, kohustis ja omakapital. Tulu ja kulu. Bilanss ja kasumiaruanne. Raamatupidamise sise-eeskiri.
  • Merit Aktiva algseadistus. Konto. Kontoplaan. Algsaldod. Müügiarve kujundamine, koostamine, parandamine ja saatmine.
  • Ostuarve sisestamine. Aruandev isik. E-arve. Raamatupidamise kanded.
  • Pangakonto tehingud, laekumised ja tasumised. Pangafaili import. Ettemaksed. Kassa. Ostjate ja tarnijate aruanded. Pearaamat, käibeandmik, päevaraamat. Raamatupidamise kanded. Bilanss ja kasumiaruanne.

08.08.2017 12.30 – 17.15

TEEMAD

  • Praktiline raamatupidamine programmiga jätkub. Põhivara ost ja müük.  Amortisatsiooni arvestus: lineaarne meetod, jääkmaksumuse meetod. Põhivara ümberklassifitseerimine, ümberhindamine, mahakandmine.
  • Välisvaluuta: ost, müük ja maksed. 
  • Maksuarvestus: maksukontod, raamatupidamise kanded, tasumised, tasaarveldused. Käibemaks, KMD ja VD. Bilanss ja kasumiaruanne. Merit Palk pilveversiooni tutvustus.
  • Majandusaasta aruande koostamine. Põhiprintsiibid. Aruande esitamine äriregistrile.

Koolitajad: Aime ja Evi
praktikud ja kutseõpetajad
REGISTREERIMINE: info@tarknet.ee
INFO: tel.5202241; 5185058; info@tarknet.ee; eapkonsult@gmail.com
OSALUSTASU: 99,00 €

Koha koolitusele kindlustab tasutud arve.