Raamatupidamiskanded Merit Aktiva pilveversioonis.

KÜSIMUS

Kuidas teha Merit Aktivas kandeid? Autole tehti remont. Elke esitas arve summas 4000,00 ja käibemaks 800,00. Kuna meil on Kasko kindlustus, siis anti meile võimalus, et meie maksame Elkele 200,00 + 800,00 käibemaksu ja nemad maksvad ülejäänud arve ning tagastavad meile 400,00 käibemaksu. Valisimegi selle variandi. Maksime Elkele 200,00 + 800,00 ja kindlustus kandis meile 400,00 (50% KM) tagasi arvele.

VASTUS

Kirjutan lühidalt sammsammult tegevused, kus lisan uue konto ja artikli aga loomulikult saab kasutada ka olemasolevat kulukontot ja kontoplaanis selle makseviis ära muuta. Samuti võib maksete puhul kohe märkida/linnutada tasutud arveid, ei pea märkima ettemakseks ning pärast tasaarveldama. Oluline on lihtsus, loetavus ja õiged aruanded.

1) Uus konto

Seadistused – Finantsi seadistused – Kontoplaan – Uus konto
Kood: 4441
Nimetus: Kasko kindlustus, sõiduauto rem 50% km
KM: 50% km
Kasutatakse makseviisina: Makseviisi kasutatake ostuarvetes

2) Uus artikkel

Ost – Artiklid – Uus ostuartikkel
Nimetus: Kasko kindlustus, sõiduauto rem 50% km
Ostukonto: 4441

3) Elke arve
Artikkel: Kasko kindlustus, sõiduauto rem 50% km
Remondi kulu 4000,00 + 800,00 = 4800,00
50% auto km 400,00
Kokku: 4800,00

Makseviis: Kasko kindlustus, sõiduauto rem 50% km
Summa: 4200,00

See raamatupidamiskanne ongi kõige keerulisem, koosneb kahest osast.

a) ostuarve kanne

D 4441 4000,00

D 4441 400,00

D 2311 400,00

K 2110 4800,00

b) ostuarve võla kustutamine summas 4200,00

D 2110 4200,00

K 4441 4200,00

Raamatupidamisse jääb üles võlg 600,00, mis kustub, kui Elkele makstakse 1000,00 ja Kaskolt saadakse 400,00

4) Maksed – Pank

Tehingud tarnijatega

Elkele Ettemaks 1000,00

5) Maksed – Pank

Tehingud klientidega

Kaskolt Ettemaks 400,00

6) Maksed – Tasaarveldus klientide, hankijatega (ettemaksed seotakse arvega).
Kliendid: Kasko
Tarnijad: Elke

Kasko -400,00

Elke 600,00

Elke -1000,00
Kokku summa: 0,00

Kontrollida ostuvõlgnevuste aruannet ja kasumiaruande kulusummat.

Edu!