Maksude ja maksete maksmise kohustus lasub igal äriühingul. Samuti on kohustuslik pidada korrektset raamatupidamis- ja maksuarvestust ning esitada maksudeklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile tähtajal.

Eesti maksukorralduse põhialused on kehtestatud maksukorralduse seadusega [riigiteataja.ee], mille alusel on äriühingul kohustus tasuda maksuseadustega kehtestatud riiklikke makse ja vastavate määrustega sätestatud kohalikke makse ettenähtud määrades ning korras.

Põhilised maksud ettevõtluses

Käibemaksukohustuslane käibelt

Käibemaksu  maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid, kauba importi riikidest väljastpoolt Euroopa Liitu ja kaupade soetamist Euroopa Liidu riikidest. Käibemaksukohustuslaseks tuleb end registreerida teatud maksustatava käibe summa täitumisel jooksval majandusaastal .

 • Käibemaksumäär Eesti Vabariigis      on 20%, välja arvatud erandid, mis on sätestatud Käibemaksuseadus (KMS)      paragrahv 15.
  • Käibemaks raamatutelt,       ravimitelt ning majutusteenustelt on 9%
  • Käibemaks ekspordil ning ühendusesisese       käibe puhul on 0%
 • Maksuvaba käive (KMS paragrahv      16) – universaalne postiteenus, tervishoiu teenus, hambaraviteenus,      kindlustus jm teenused.

Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ja ettevõtte tulumaks. Eesti maksupoliitika kohaselt ettevõtte tulumaksu kasumiaruandes arvestatud kasumilt maksta ei tule, küll aga väljamakstud kasumilt, milleks on dividendid, muud kasumieraldised ning väljamaksed omakapitalist.

Tulumaksu tuleb maksta ka ettevõtlusega mitteseotud kuludelt, kingitustelt, erisoodustustelt, osaliselt annetustelt ja vastuvõtukuludelt.

Sotsiaalmaksu  tuleb maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt.

Töötuskindlustusmakset arvestatakse töötajale palga ja muu töötasu ning füüsilisele isikule lepingu alusel makstud tasu pealt.

Maksud töötasudelt

 • 21% kinnipeetav tulumaks
 • 33% sotsiaalmaks
 • 1,0% ettevõtja töötuskindlustus      palkadelt
 • 2,0% töötaja tasust kinnipeetav      töötuskindlustus
 • 2,0% pensionikindlustus
 • Tulumaksuvabamiinimum ühes kuus      144 eurot

Muud maksud Vastuvõtukulud ning erisoodustuskulud

 • Vastuvõtukulude maksuvaba      piirmäär  – kumuleeruvalt 32 eurot/kuus +2% palgafondist
 • Maksud erisoodustustelt      (kulutused oma töötajatele) 21% tulumaks (netosummalt arvestatakse maks      21/79) +33% sotsiaalmaks
  • Näitena arvestatakse 100       euroselt erisoodustuselt tulumaksu 26.58 eurot +       sotsiaalmaksu 41.77 eurot; Deklareerimisel arvestatakse maksud ühe       eurosendi täpsusega

Ettevõtluses kasutatavad sõiduvahendid

 • Detailsed sõidupäevikud
  • Erasõidud tuleb töötajal       kompenseerida 0.3eurot/km
 • Sõidupäevikute puudumisel      arvestatakse erisoodustuse maksud summalt 256 eurot, millest tekib      tulumaksukohustus summas 68.05 eurot ning sotsiaalmaks  106.94 eurot.

Dividendid

 • Dividendid maksustatakse Eestis      21% ettevõtte tulumaksuga. Netosummalt on arvestus 21/79.
  • 10 000 eurose väljamakse puhul       tekib tulumaksukohustus 2658.23 eurot

MKS alusel määratud trahvid jms.

 • MKSi alusel määratud trahvid,      sunnirahad, maksuintressid maksustatakse tulumaksuga 21%