Tööleping lepitakse kokku brutotöötasu ja töötajale makstakse välja palgapäeval netotöötasu.

Brutotöötasust peetakse väljamaksel kinni maksud ja maksed: tulumaks, kogumispensionimakse ja töötuskindlustusmakse. Brutotöötasu võib igal töötajal olla ühesugune aga neto erinev, sest kinnipeetud maksud ja maksed on individuaalsed (  tabel 2 ). Kui tööandja teeb palgapäeval töötajatele ühesugused netotöötasu ülekanded, siis brutosummad võivad olla erinevad (  tabel 3 ).

Liitumist kogumispensioniga ja maksemäära saab kontrollida inimese isikukoodi alusel aadressil www.pensionikeskus.ee.

Tulumaksuseaduse kohaselt arvab tulumaksu kinnipidaja väljamaksetest maksumaksja ühekordse kirjaliku avalduse alusel maha igas kalendrikuus 1/12 kalendriaasta maksuvabast tulust. 2017. aastal on maksuvaba tulu ühes kalendrikuus 180 eurot. Rohkem infot Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee

Maksustamisperiood on kalendrikuu.

Maksumäärad 2017

  • Tulumaksu kinnipidamise määr 20%.
  • Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%.

Maksude ja maksete arvutamise järjekord

1) Esimestena arvutatakse kogumispensionimakse ja töötuskindlustusmakse, kui on sseaduses ettenähtud.

brutotöötasu x 3% = kogumispensionimakse

brutotöötasu x 1,6% = töötaja töötuskindlustusmakse

2) Tulumaks. Kui töötaja on esitanud avalduse tulumaksuvaba summa arvestamiseks, arvutatakse tulumaksu summa järgmiselt:

(brutotöötasu – kogumispensionimakse – töötuskindlustusmakse – maksuvaba miinimum) × 20% = füüsilise isiku tulumaksu

Kui töötaja ei ole liitunud kogumispensioniga ega esitanud avaldust tulumaksuvaba summa arvestamiseks, arvutatakse tulumaksu summa järgmiselt:

(brutotöötasu –  töötuskindlustusmakse ) × 20% = füüsilise isiku tulumaksu

3) Tööandja arvutab sotsiaalmaksu ja töötuskindlutusmakse.

 brutotöötasu x 33% = sotsiaalmaks

töötuskindlustusmakse x 0,8%= tööandja töötuskindlustusmakse osa

Tööandja väljamaksete järjekord

1. Töötajatele netotöötasu ülekanded palgapäeval.

2. Maksu- ja Tolliametile maksude ja maksete ülekanded järgmise kuu 10.kuupäevaks.

Väljamakselt arvestatud maksud ja maksed deklareeritakse järgneva kuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks on vaja ka maksud ja maksed tasuda maksuametile.