Valitsus kiitis teisipäeval heaks tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis muuhulgas näeb ette 2018. aastast spordikompensatsiooni meetme kehtestamist, millega võimaldatakse ettevõtetel ja asutustel töötajatele hüvitada erisoodustusmaksuvabalt aastas kuni 400 eurot spordikulutusi.

Eelnõu kohaselt on tööandjail võimalik töötajatele hüvitada kuni 100 euro ulatuses ühes kvartalis erinevaid spordikulutusi. Valitsuse ettepanekul kuuluvad selle sisse avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu; sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulud; kulud tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks ja kulud taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele.

Muudatus ei tekita tööandjale kohustust töötaja tervise edendamise tarbeks kulutusi teha või neid töötajale hüvitada, vaid tegemist on võimalusega, mille kasutamine sõltub konkreetse tööandja ja tema töötajate vahelisest kokkuleppest.

Tervise edendamise 100-eurone kvartaalne piirmäär kehtestatakse viieks aastaks kohustusega hinnata meetme mõju tähtaja lõppedes. Maksusoodustuse kulu riigieelarvele on 2018. aastal 11,3 miljonit, 2019 11,4 miljonit ning 2020. aastal 11,6 miljonit eurot.

Samuti annab eelnõu tööandjatele võimaluse maksta sotsiaalmaksuvabalt töötajale haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt neljanda kuni kaheksanda haiguspäevaga. Lisaks ei ole tööandjal teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitise maksmisel kohustust maksta vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust, vaid summa on tööandja enda otsustada.

Sotsiaalmaksuvaba haigushüvitise muudatus on eelarveneutraalne, kuna toob kaasa suurema tulumaksu laekumise füüsilise isiku tulu suurenemise tõttu, samas väheneb sotsiaalmaksu laekumine seni hüvitise pealt makstud sotsiaalmaksu mitte laekumisest.

Eelnõuga suurendatakse pensionide täiendavat maksuvaba tulu 2832 euroni aastas. Koos üldise maksuvaba tulu tõusuga 180 eurole annab see maksuvabalt saadava pensioni suuruseks 416 eurot kuus, tagades keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastuse ka 2017. aastal. Pensionide maksuvaba tulu suurendamine vähendab füüsilise isiku tulumaksu laekumist 2017. aastal ligi 3,2 miljoni euro võrra.

Eelnõuga laiendatakse tulumaksuvabastust hüvitistele ja toetustele, mida makstakse tavaametniku, abipolitseiniku, vabatahtliku päästja ja eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise, surma või töövõime vähenemise korral. Eelnõuga ühtlustatakse nendele isikutele makstavate hüvitiste maksukäsitlus, et tagada isikute võrdne kohtlemine.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2017, välja arvatud tervise edendamise kulude erisoodustust puudutav muudatus, mis jõustub 1. jaanuaril 2018.

  • Allikas: BNS