8.–10. veebruarini saab e-maksuametis/e-tollis tutvuda eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmetega, mis võib tekitada inimestes küsimusi, kuidas välja arvutada enammakstud tulu tagastust.

MTA märgib, et universaalset valemit tulumaksutagastuse arvutamiseks ei ole, kuna iga inimese puhul tuleb arvestada erinevate nüanssidega, vahendab ERR uudisteportaal. Amet koostas Eesti keskmise palga andmete põhjal näidisarvutuse enammakstud tulu tagastuse arvutamiseks.

MTA rõhutab, et kui andmed puuduvad või erinevad isikule teadaolevatest andmetest, tuleb ühendust võtta väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed esitada või juba esitatud andmed parandada.

Täpsemate küsimuste korral saab asi maksu- ja tolliameti veebilehelt.

Näidisandmed

  • tulu: 12 540 eurot
  • kinnipeetud tulumaks: 2508 eurot
  • tasutud koolitused: 867,01 eurot
  • kinnipeetud kohustuslik kogumispension: 250,8 eurot
  • kinnipeetud töötuskindlustus: 200,64 eurot

Peres kasvab 2 last, 4- ja 7-aastased.

Deklaratsioon

Teenitud tulu 12 540 – tulumaksuvaba miinimum 1848 – tasutud koolituskulud 867,01 – kohustuslik kogumispension 250,8 – kinnipeetud töötuskindlustus 200,64 – teise lapse tulumaksuvaba miinimum 1848 = 7525,55 eurot

Tulumaksu tasumise kohustus möödunud aasta jooksul 7525,55 * 20% = 1505,11 eurot

Aasta jooksul kinnipeetud tulumaks 2508 – tasumisele kuuluv tulumaks 1505,11 = 1002,89 eurot

Selliselt deklaratsioonilt saadakse tagasi 1002,89 eurot.

Refereeritud artiklit loe täispikkuses ERRist.