Sissejuhatus raamatupidamisse

Raamatupidamine on majandustehingute arvestuse pidamise dokumenteeritud süsteem. Arvestus algab algdokumendist ja lõppeb aruandega. Raamatupidamiseks kasutatakse raamatupidamise programme, kuid seda võib teha ka ilma programmita. Raamatupidamine on praktiline tegevus, mille tulemusel saadakse kokkuvõttev tagasiside äritegevusest. Raamatupidamise seaduse kohaselt on kohustatud raamatupidamist  korraldama raamatupidamiskohustuslased.
 Need on : Eesti Vabariik

Loe edasi